degazor-copy
copy2
copy4
copy5
copy3

GENEL ÖZELLİKLERİ

  • Buhar kazanı beslenme suyu içinde çözülmüş olarak bulunan serbest Oksijen (02) ve Karbondioksit (CO2) gazları kazanın ve buhar tesisatının metal yüzeylerinde tahribata sebep olurlar.
  • (Şekil 1 ve Şekil 2) bu korozif gazları; besi suyunun bünyesinden uzaklaştırmak için ; Besi suyu ufak zerrelere ayrılarak ve buharla ısıtılarak bünyesindeki CO2 60°C’de , O2 100°C’nin üstünde buharlaşarak ayrılır.
  • (Şekil 3, Şekil 4) Klasik termik degazör sisteminde besi suyunun ufak zerrelere ayrılma işlemi yağmurlama sistemi ile yapılır.
    Bu sistemin mahzurları;
    Besi suyu pompasının emişinde buharlaşma ve kavitasyon olmaması için, degazördeki su seviyesi yüksekliğinin pompa emiş ağzından en az 6 m. yukarıda olması gereklidir.
  • (Şekil 5) Bunu sağlamak için kazan dairesi yüksekliğinin 10 m. olması gereklidir. Bu da kazan dairesi inşaat maliyetinin lüzumsuz yere artması demektir. Ayrıca sistemin aksıya alınması için yapılacak inşaat ve çelik kontrüksiyon masrafları da ortaya çıkmaktadır.

degazor-katalog