copy
copy2
copy3

GENEL ÖZELLİKLERİ

  • Endüstriyel tesislerde ve kojenerasyon tesislerinde bacaya atılan sıcak duman gazlarının ısısından istifade edilerek buhar, sıcak su, kızgın su, sıcak hava bedava üretilebilmektedir.
  • Örneğin kojenerasyon tesislerinde diesel ve gaz motorlarında bacaya atılacak duman gazı sıcaklığı 400…. 500°C;
  • Çimento fabrikalarında 400…. 600°C, buhar kazanları ve kızgın yağ kazanlarında 250…. 350°C ve benzeri tesislerde yakıtın türüne göre baca gazı sıcaklıkları 120…. 180°C kadar düşürülebilir.
  • Baca gazı sıcaklıklarında her 20°C düşürülüş yaklaşık %1 yakıt tasarrufu sağlar. Atık ısı kazanları bu enerji (dolayısıyla para) tasarrufu sağlamak için duman borulu veya su borulu tiplerde imal edilmektedir.